ПIсенька про космIчного гостяКатегории Лiна Костенко ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал Достигають яблука-ранети. Рання осiнь листя золотить. Гарний хлопець з iншоï планети, може, завтра в гостi залетить. Авторка описує уявний дiалог з космiчним прибульцем, сполукою гарний хлопець пiдкреслюючи своє позитивне ставлення до такого контакту. Дiло звичне — мiжпланетнi мандри. Усмiхнеться, знiме свiй шолом. Скаже: — Там, в сузiр'ï Саламандри, твiй коханий бив тобi чолом. Я спитаю: — Є у вас поети? Як по-марсiанськи — макогiн? Знаєш, там туманнiсть Андромеди, Хай не йде так часто на обгiн. Поетеса використовує незвичну епiтетичну сполуку планетарно синi очi У такий спосiб вказано на особливiсть краси гостя. Вiн посидить, трохи вiдпочине, цей мiй дивний, нетутешнiй гiсть. Планетарно синiми очима про безмежний космос розповiсть. Прийдуть люди з ним погомонiти, хлiбом — сiллю я ïх пригощу. Передам йому для Беренiки бiлi айстри в крапельках дощу. Перевiрю технiку в ракетi, розкажу, як звуться журавлi. Хай посiє в себе на планетi жменьку слiв iз нашоï землi. Метафоричний зворот посiє в себе на планетi / жменьку слiв iз нашоï землi означає побажання авторки вивчати ïï чарiвну рiдну мову не лише на Землi, а навiть на iншiй планетi. Апарат космiчний загуркоче, пропливе смарагдовий кортеж... — Добре, я коли-небудь заскочу. Ти в якiй галактицi живеш? Л. Костенко створила фантастичний вiрш, у якому вказала на тi цiнностi, якi вона вважає основними б життi будь-якоï розумноï iстоти: любов до своєï батькiвщини та мови, гостиннiсть, ввiчливiсть.

Метки Пiсенька про космiчного гостя, ЛIНА КОСТЕНКО, скорочено, стисло, уривки, у скороченому вигладi, коротко
ПIсенька про космIчного гостя